Informace k zápisu pro šk. rok 2021-2022

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021 – 2022

termín zápisu je 9. 4. 2021 od 13.00 do 17.00 hod.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

 

K zápisu si rodiče přinesou:

  1. občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte.

(Rodiče – cizinci- přinesou pas a doklad o povolení k pobytu v České republice)

 

2. vyplněný zápisní lístek a žádost o přijetí k povinné školní docházce

(formuláře budou součástí zvacího dopisu)

 

3. pokud budou rodiče žádat o odklad – vyplněnou žádost o odklad –

(formulář bude součástí zvacího dopisu)

 

Doporučujeme doložit u zápisu potvrzení z PPP a od dětského lékaře. Je nutné, abyste se na vyšetření do PPP objednali už během ledna, protože je dlouhá čekací doba. Bez potvrzení nemůže být odklad povolen.

 

4. Pokud rodiče budou žádat o zápis do prvního ročníku u dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 (předčasný nástup do prvního ročníku), doloží žádost také doporučujícím potvrzením z PPP a od dětského lékaře.

 

Bližší informace budou uvedeny v pozvánce k zápisu, která bude předána v MŠ v Zárybech, případně doručena poštou.

 

Den otevřených dveří bude realizován dle hygienických podmínek.

 

 

Případné dotazy zodpovíme na tel: 326 902 585

 

 « zpět