KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Základní škola Záryby, příspěvková organizace

se sídlem

Záryby 92, 277 13 Kostelec nad Labem

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy stanovuje následující kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020.

Nejvyšší povolený počet žáků školy dle školského rejstříku je 60 žáků.

Pro školní rok 2019/2020 může škola zapsat nejvýše 16 žáků 1. ročníku.

Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:

1) Dítě, kterému byl udělený odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019, má-li dítě trvalé bydliště v obci Záryby.

2) Dítě, které má v obci Záryby trvalé bydliště.

3) Dítě, které má trvalé bydliště mimo obec Záryby do naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy - losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí.

 

 

Záryby, 9.2. 2019 PaedDr. Miluše Nováková« zpět