Podpora ZŠ Záryby formou šablon

 

Naše škola realizuje projekt  Podpora ZŠ Záryby formou šablon

registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007042

Výzva MŠMT: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na: na personální podporu (školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagoga – mentoring. Díky projektu vznikne nový čtenářský klub a dále se budeme věnovat doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

 « zpět