Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání

Základní škola Záryby, příspěvková organizace

Záryby 92, 27713 Kostelec nad Labem

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání pro školní rok 2019/2020 

ZŠ 22/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Záryby, příspěvková organizace, Záryby 92, 277 13 Kostelec nad Labem,

v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje výsledek řízení o žádostech o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020).

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat na základě žádosti zákonného zástupce.

 

Do Základní školy Záryby, příspěvkové organizace byli přijati

žáci s těmito registračními čísly: 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 10 , 12 , 15 , 17 , 19

 

 

 

Správní řízení bylo přerušeno pro žáky: 4, 5, 8, 14, 16, 19.

 

 

Záryby, 29. 4. 2019                                                           PaedDr. Miluše Nováková« zpět