ŠABLONY II

Naše škola realizuje projekt: ZŠ Záryby - Šablony II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014653

podpořený z výzvy MŠMT: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Projekt je zaměřen na aktivity rozvíjející ICT a extrakurikulárních aktivit. 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

 « zpět