Výsledky zápisu do 1. ročníku

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

 

 

Zápis 15. 5.  2017

                                     Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Záryby, příspěvková organizace, Záryby 92, 277 13 Kostelec nad Labem

v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje výsledek řízení o žádostech o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018ztgfíý). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Do Základní školy Záryby, příspěvkové organizace byli přijati žáci se zápisovými čísly:

40

41

 

V Zárybech 15. 5. 2017                                                   PaedDr. Miluše Nováková

Vyvěšeno: 15. 5. 2017                                                     Sejmuto:                         « zpět