Výsledky zápisu do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

 

 

Zápis 11. 4. 2018

                                     Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Záryby, příspěvková organizace, Záryby 92, 277 13 Kostelec nad Labem

v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje výsledek řízení o žádostech o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Do Základní školy Záryby, příspěvkové organizace byli přijati žáci se zápisovými čísly:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

21

 

 

V Zárybech 20.4.2018                                                   PaedDr. Miluše Nováková

Vyvěšeno: 20. 4. 2018                                                   Sejmuto:                        

 « zpět