Zápis do 1.ročníku

Ve středu 11.4. 2018 od 12.00 do 17.00 hod.

se bude konat zápis k základnímu vzdělávání do ZŠ Záryby.

 

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019

 

Ředitelka školy stanovuje následující kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019.

 

Nejvyšší povolený počet žáků školy dle školského rejstříku je 60 žáků.

 

Pro školní rok 2018/2019 může škola zapsat nejvýše 21 žáků 1. ročníku.

 

Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:

 

1) Dítě, kterému byl udělený odklad školní docházky pro školní rok 2017/2018, má-li dítě trvalé bydliště v obci Záryby.

 

2) Dítě, které má v obci Záryby trvalé bydliště.

 

3) Dítě, které má trvalé bydliště mimo obec Záryby do naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy - losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí.

 

Záryby, 9.2.2018 PaedDr. Miluše Nováková

 

 « zpět