Zápis pro školní rok 2020-2021

Vážení rodiče,

                        zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční

 ve středu 15. dubna.

  1. Pro koho?

Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/2021 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2020/2021 8 let nemůže žádat o odklad.

Děti, kterým bude 6 let ž po 1. 9. 2020, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2014) nebo doporučení z PPP poradny a vyjádření pediatra (narození po 31.121.2014).

  1. Kdy a kde?

Zápis proběhne 15. 4. 2020 od 13.00 do 18.00 hodin v budově ZŠ Záryby. Konkrétní čas bude zapisovaným žákům sdělen zvacím dopisem. Pro ty, co se nemohou dostavit v tomto termínu, bude stanoven náhradní termín zápisu po dohodě na tel. 725 388 815 nebo e-mailem zszaryby@seznam.cz.

  1. Co je potřeba?

Vezměte s sebou svůj OP, rodný list dítěte a předem vyplněné dokumenty, které Vám budou doručeny zvacím dopisem.

Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, se musí dostavit s dítětem k zápisu v řádném termínu. V případě, že zápis zvažujete, je potřeba, aby již v době zápisu byla žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  1. Jak bude zápis probíhat?

A. Část formální

Zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy zkontroluje předem vyplněnou žádost o přijetí, zápisní list, popřípadě žádost o odklad a sdělí další informace

(speciální vzdělávací potřeby apod.)

B. Část motivační

Probíhá formou rozhovoru dítěte s paní učitelkou v délce cca 15 minut. V jeho průběhu se při různých aktivitách prověří školní zralost, schopnost soustředit se, komunikovat, motorické dovednosti, znalost numerace do 5, znalost geometrických tvarů, barev, orientace v ploše a v prostoru atp.

 

Co by děti měly před vstupem školní docházky umět připravilo MŠMT jako Desatero pro rodiče.

Každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí,

a to na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy.

Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.« zpět