Informace k zápisu

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023 – 2024

termín zápisu je  4. 4. 2023 od 12.00 do 13.30 hod.

pro žáky, kterým nebyl zaslán zvací dopis.

 

K zápisu si rodiče přinesou:

1. občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte.

(Rodiče – cizinci- přinesou pas a doklad o povolení k pobytu v České republice)

Audemars Piguet Replica Watches

2. vyplněný zápisní lístek a žádost o přijetí k povinné školní docházce

(formuláře budou součástí zvacího dopisu nebo si je můžete stáhnout na našich www.stránkach školy)

 

3. pokud budou rodiče žádat o odklad – vyplněnou žádost o odklad –

(formulář bude součástí zvacího dopisu nebo si je můžete stáhnout na našich www.stránkach školy)

 

Doporučujeme doložit u zápisu potvrzení z PPP a od dětského lékaře. Je nutné, abyste se na vyšetření do PPP objednali už během ledna, protože je dlouhá čekací doba. Bez potvrzení nemůže být odklad povolen.

 

Bližší informace budou uvedeny v pozvánce k zápisu, která bude předána v MŠ v Zárybech, případně doručena poštou.

 

rolex replica watches

 

Případné dotazy zodpovíme na tel: 326 902 585

 

 

 « zpět