Kritéria k přijetí do 1. ročníku

Základní škola Záryby, příspěvková organizace

se sídlem

Záryby 92, 277 13 Kostelec nad Labem

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

Ředitelka školy stanovuje následující kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025.

Nejvyšší povolený počet žáků školy dle školského rejstříku je 60 žáků.

Pro školní rok 2024/2025 může škola zapsat nejvýše 19 žáků 1. ročníku.

Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:

1) Dítě, kterému byl udělený odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024, má-li dítě trvalé bydliště v obci Záryby.

2) Dítě, které má v obci Záryby trvalé bydliště.

3) Dítě, které má trvalé bydliště mimo obec Záryby do naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy.

swiss replica watches

Záryby, 6. 2. 2024 PaedDr. Miluše Nováková, MBA« zpět