O škole

Základní informace  Aktivity
 - činnost ZŠ zahájena 1.9.1907  - tvoříme a zdobíme školu
 - právní subjekt od 1.1.2003  - Anglický jazyk pro žáky od 1. ročníku
 - ZŠ s 1. - 5. ročníkem   - sportovní hry pro všechny ročníky
 - součástí školní družina  - zařazujeme dramatickou výchovu do výuky
 - základní škola I. stupně  - vytváříme z lega
 - ŠVP  "Kreativní škola"  - ekologickou výchovu realizujeme ve vyučování
   - kroužek Počítač
 Materiální zázemí  - školní časopis
 - kapacita ZŠ 60 žáků  - podporujeme čtenářskou gramotnost
 - kapacita ŠD 60 dětí  - zpíváme a společně se doprovázíme na hudební nástroje
 - činnost školní družiny od 6,30 - 16:00 hodin  - prezentace na veřejnosti - výstavy, vystoupení žáků
 - počet tříd 4  - individuální péče o integrované žáky
 - počet budov 1  - rozvoj talentovaných žáků
 - školní hřiště  - udržování tradic
 - zahrada  - kreativní tvorba
   - relaxační přestávky
   - projektové vyučování
   - Škola před školou - přípravný kurz pro zdárný přechod do ZŠ