Výsledky zápisu 2024-2025

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 ze dne 5. 4. 2024

                                     Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Záryby, příspěvková organizace, Záryby 92, 277 13 Kostelec nad Labem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje výsledek řízení o žádostech o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. Do Základní školy Záryby, příspěvkové organizace

byli přijati žáci se zápisovými čísly

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

14

17

18

19

 

 

V Zárybech  9. 4. 2024                                             PaedDr. Miluše Nováková, MBA

Vyvěšeno:    9. 4. 2024                                                  Sejmuto:                        

 



« zpět